Trafiken i vårt område

2021-08-19

Trafiken i vårt område är ett ständigt problem. Det senaste orosmomentet som styrelsen har fått in är den fart våra ungdomar har på sina mopeder.
Max 30 kilometer gäller även som fartgräns för mopeder.

Dessutom är det inte tillåtet att köra på gång- och cykelvägarna, t.ex. mellan Taltrast- och Björktrastvägen.

En annan variant som förekommer är att man kör upp på trottoaren för att slippa guppet och därmed sakta ner.

Snälla respekterar trafikreglerna.