Välkommen till Nordsjö samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

 

STYRELSE

Ordförande
Lars Adolfsson
0224-631 61; 018-21 54 08

Kassör
Nils Öjefors
08-754 29 25; 070-543 97 41

Sekreterare
Jonny Wernersson
018-122108

Ordinarie ledamot
Karl-Håkan Blomdahl
0171-31110; 070-2582783

Ordinarie ledamot
Lars Sten
0224-631 69; 018-46 95 25

Suppleant
Conny Andersson
0224-630 80; 070-550 89 23

Suppleant
Leif Domberg
08-581 702 66; 0704-42 30 27

Suppleant
Jan Svedberg
0224-63018

Suppleant
Stig Helgesson
0224-63130

Suppleant
Hans Eriksson
018-400338

VALBEREDNING

Sven-Erik Andersson
08-7169422 (sammankallande)

Lena Roxbäck
08-662 25 67; 0706-29 77 90

Annika Larsson
0224-34404

REVISORER

Revisor
Leif Haag
0171-31248; 070-8931248

Revisor
Jonas Eriksson
018-536753

Revisorsuppleant
Pia Eriksson

Revisorsuppleant
Ove Alm 08-871488

ÖVRIGA FUNKTIONER

Ansvariga för vattenförsörjning:
Jan Svedberg
0224-63018

Bertil Nilsson
0224-63013

Hans Eriksson
018-400338

ANSVARIGA FÖR UTRUSTNING I SJÖBODEN

Börje Lundkvist
021-336307; 0224-63249

Nicklas Sjöqvist
070-0486137

Om något telefonnr. saknas eller annat fel upptäcks skicka ett mail till nordsjosam@yahoo.se så ska jag ändra det.