Vi i styrelsen

Detta är vi som sitter i din samfällighets styrelse, vilket arbetsområdet vi har ansvar över samt hur du kan komma i kontakt med oss om du behöver.

Styrelse Ansvarsområde Telefon
Eva Almgren

Ordförande: Fiber/TV

08 778 95 59
Cathrina Kjellström Kassör 073 903 57 40
Sara Zetterberg Ledamot: Vägar 073 082 52 15
Tony Öberg

Ledamot: Lekpark/Grönområden

073 593 10 60
Tommi Eklund

Ledamot: Värme/Vatten

073 910 77 10
Thomas Riesler

Suppleant: Hemsida

070 742 01 32
Benny Fällborg

Suppleant: Garage/Parkering

076 677 98 79