Styrelsen

Här kan du läsa om hur samfällighetens styrelse är sammansatt, vem som tillsätter den, vilka vi är som sitter i den och vad vi gör för samfälligheten.

Styrelsen väljs på årsmötet och har fem ledamöter och två suppleanter.

För den löpande verksamheten mellan årsmötena svarar den sittande styrelsen. Information från styrelsen läggs kontinuerligt upp på hemsidan.