Sopsortering

Så här hanterar vi sopsortering i samfälligheten.

Detta får kastas i sophuset:    

 • Matavfall Sorteras i SRVs papperspåsar och kastas i separata kärl för matavfall. Nya påsar finns att hämta i sophuset. De finns även på Medborgarkontoret och i butiker i centrum.
 • Restavfall Mindre avfall som är brännbart men ej miljöfarligt kastas i kärlen för restavfall

Exakta anvisningar återfinns på affisch i sophuset.

Detta kastas i containrarna vid ut/infarten till området:    

 • Pappersförpackningar som mjölkpaket, wellpapp, äggkartonger, emballage m.m
 • Hårda/mjuka plastförpackningar som plast-, schampo- och ketchupflaskor,       smörbyttor m.m.
 • Metallförpackningar som konservburkar, kapsyler, metallfolie m.m
 • Tidningar, reklamblad, skrivpapper, kataloger m.m.
 • Små batterier i en röd separat behållare i anslutning till containrarna
 • Färgat och ofärgat glas

Fler anvisningar återfinns på containrarna.

Detta lämnas på SRVs återvinningscentraler:

 • Grovsopor som virke, möbler och större saker som inte får kastas i sophuset
 • El-artiklar, TV-apparater, datorer, dammsugare, bilbatterier m.m.
 • Kemikalier, lösningsmedel, färger, oljor m.m.
 • Glödlampor, lysrör mm.

Uttjänt frys och kyl - beställ hämtning av SRV
Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut. Därför finns särskilda bestämmelser för hur de ska hanteras. Både behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys ingår i sophämtningsavgiften. Och det är SRV som står för den tjänsten.

Beställ hämtning på SRV:s hemsida