Samfällighetsavgift

Här hittar du information om vilken avgift du betalar till samfälligheten och till vilket bankkontonummer betalning ska ske.

Avgiften för 2020 är 3 100 kr per månad och betalas in till

Samfällighetens bankgirokonto 5010-4058.