Det finns möjlighet att få ett särskilt parkeringstillstånd i området för exempelvis hantverkare eller något annat speciellt tillfälle. Huvudsaken är då att parkering görs på sådan plats så framkomligheten förblir opåverkad.

Kontakta någon i styrelsen för detta tillstånd.