Gästpakering

Följande gäller om gästparkering i samfälligheten.

Ovanför PD1 finns det rikligt med gästparkeringar.

Följande taxor gäller:
1 timme fri parkering. Därefter 5 kr/timme alt 40 kr/dygn.
Gäller alla dagar 00-24.

Parkeringsbolaget är Qpark.