Stugfogde

Varje huslänga har ansvar för skötseln av en viss del av de gemensamma områdena. I varje huslänga finns en stugfogde som ser till att huslängans ansvarsområde sköts. Ansvaret att vara stugfogde har man ett år enligt gällande turordning. Ansvaret lämnas över vid årsstämman (som hålls i mars).

Att vara stugfogde innebär att man:

  • är kontaktperson mellan sin huslänga och styrelsen
  • upprättar turordningslista för gräsklippning (maj – september)
  • upprättar turordningslista för snöskottning (november – mars)

Stugfogden ska i samråd med sina grannar se till att dessa scheman efterlevs. Om flera huslängor har samma ansvarsområde upprättar stugfogdarna en gemensam turordningslista.

Stugfogdar 2020/2021

A: Mv 159 F: Mv 247 L: Mv 113
B: Mv 177 G: Mv 75 M: Mv 125
C: Mv 193 H: Mv: 27 N: Mv 131
D: Mv 215 J: Mv 43 O: Mv 143
E: Mv 235 K: Mv 91  

Se karta under Ansvarsområden