Om våra hus

Här kan du läsa om våra hus.

Ventilation

Våra hus är utrustade med en så kallad centralfläkt, vilket innebär att fläkten i köket måste vara i förbindelse med fläkten på taket för att ventilationssystemet ska fungera. Dessutom är det viktigt att tänka på att fläkten i köket också måste ha en fläkt i sig.
Läs mer här: Fläkt-information

Golvvärme

Det är inte tillåtet att koppla in golvvärme på befintligt fjärrvärmesystem. Det rubbar systemets cirkulation. Detsamma gäller handdukstorkare. Man får alltså bara ha golvvärme och handdukstorkare som är eldrivna.

Avfallskvarn

Vid intresse att installera en avfallskvarn måste tillstånd sökas hos Botkyrka kommun.

Inredning av vind

Enligt detaljplanen för området är det inte tillåtet att inreda vindarna för boyta.