Medlemsuppgifter/GDPR

Vi värnar om våra medlemmars integritet och har en policy för hur vi hanterar personuppgifter.

Syftet med insamlingen av personuppgifter är framför allt för att vi ska kunna 

- fullfölja vårt juridiska åtagande att fördela ut Samfällighetens kostnader till medlemmarna

- kommunicera information till medlemmarna som berör samfälligheten samt

- fullfölja ingångna avtal.

Om någon medlem vill veta vilka uppgifter vi har på denne eller rätta sådana uppgifter är han/hon välkommen att kontakta styrelsen.

För att vi ska ha korrekt information om boende i Samfälligheten behöver styrelsen information vid försäljning.

Vänligen skicka ett mejl till styrelsen och meddela:

  • Husnummer
  • Namn på ny/a ägare
  • Överlåtelsedatum
  • Epostadress till ny/a ägare/n