Ansvarsområden

Ansvarsområden för stugfogdar rörande gräsklippning och snöskottning av gemensamma områden.

GRÄSKLIPPNING

Länga Ansvarsområde
A Gaveln av länga A samt vid PD1
B Gaveln av länga B, ovanför infart vid PD1 nedre samt bakom lastbilsparkeringen
C Gaveln av länga C och D samt vid extra p-platsernas gräsytor
D Gaveln av, och framför PD1
E Gräsmattan runt flaggstången
F Gavel av länga F vid vändplan och grässlänten i lekparken
G Gaveln av länga G samt framför PD2
H Gaveln av PD2
J Gaveln av länga G och H
K Mellan länga J och KA samt mellan länga KC och L
L Gaveln av länga F runt gungorna samt grässlänten i lekparken
M Gaveln av länga E samt mellan huslänga M och L
N Mellan länga N och M
O Mellan länga N och O samt vid allmänning gavel O

 

SNÖSKOTTNING 

Länga Ansvarsområde
A, B, C På och vid trappa 1 vid PD1
D, L, N, O På och vid trappa 2 samt utanför garageport PD1
E, F Trappa mellan huslänga E och F
G, H, J, K På och vid trappa 3 samt utanför garageport PD2 nedre
M Utanför garageport PD2 övre samt vid dörren till soprummet

Områdeskarta länga A-O