Gemensamt

För att hålla nere månadsavgiften sköter vi våra gemensamma anläggningar tillsammans; gångvägar, gräsmattor, planteringar, lekplatser, sophuset samt parkeringshusen.