Årsmötet är föreningens beslutande organ och äger rum i mars månad varje år. Då bestäms bl.a budgeten för verksamhetsåret och därmed också varje hushålls mandsavgift till föreningen (avgiften bestäms genom andelstal, d.v.s varje hushåll betalar en 122-del av de sammantagna kostnaderna oberoende av exempelvis familjestorlek).

Motioner från medlemmarna som skall tas upp vid årsmötet inlämnas till styrelsen senast under januari månad. Inför årsmötet tar valberedningen fram förslag till ny styrelse.

Skicka din motion till styrelsen via Kontaktformuläret.