Lundhagens samfällighetsförening

Lundhagen ligger utmed länsväg 523 i Överenhörna, Stockholms län. Överenhörna omfattar den allra nordligaste delen av Södertälje kommun och är belägen på en halvö som går ut i Mälaren.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Lundhagen som är ett relativt nytt område består av 22 fastigheter. Den första familjen flyttade in redan år 2009 och nu bor 20 familjer här. När alla har byggt klart och flyttat hit, kanske det kommer att se ut som på bilden.

Ritad karta över området Lundhagen

Kontakt

Ordförande
Rosie Jidbacken

Mobiltelefon 073-026 77 93

ePost, lundhagen.sf@gmail.com

Postadress:
Lundhagens samfällighetsförening
c/o Jidbacken
Lundhagen 16
151 96 Enhörna