Välkommen till Lummerns Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

 

Styrelsen 2014

Ordförande
Lars Palmqvist
Tel 0585-10541 Mob 070-3220541
e-post 10541@telia.com

Sekreterare
Åsa Nilsson
Tel 0585-12331 Mob 070-3788973
e-post asa.nilsson2@hotmail.com

Kassör
David Kristoffersson
Tel 0585-150950
e-post elindavid@yahoo.se

Ledamot/Webbansvarig
Emma Söderström
Tel 0585-31120 Mob 076-1408027
e-post emma.soderstrom8@icloud.com

Ledamot
Andreas Fritz
e-post siggeo@yahoo.com