Välkommen till Lilla Hammarbosäters Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Föreningens mejladress

lilla.hammarbo@gmail.com

Styrelsen

Styrelse för Lilla Hammarbosäter verksamhetsår 2019

Ordförande
Oscar Rogstedt
oscar@rogstedt.se

Ledamot, Kassör
Mari Tranberg

Ledamot, Sekreterare
Olle Hult
olle.hult.oh@gmail.com

Ledamot
Lars Hult

Suppleanter
Fredrik Kleresjö

Revisorer
Christer Andersson
Hans Wermelin

Revisorsuppleant
Vakant

Teknikgruppen
Lars Hult
Emanuel Lundberg
Daniel Lundberg

Hemsidesansvarig
Olle Hult

Brygg och Strandgruppen
Fredrik Kleresjö
Lars Hult
Fredrik Kleresjö och Emanuel Lundberg har nyckel till båtrampen

Föreningens representant till Vretstugevägens vägförening
Oscar Rogstedt, Suppleant Nils Ljungqvist

Valberedning
Erik-Olov Cloth

Övriga adresser

Brandkåren i Gnesta
0155-24 75 10. Vid brand slå 112

Plogning:  Kontakta Oscar Rogstedt

Strömavbrott, felanmälan Vattenfall
020-82 58 58 (dygnet runt)

Vattenfall Mälarnät, tekniska frågor  
020-82 58 58

SEVAB, kundtjänst
0152-46050

Gåsinge Taxi, Gnesta
0158-301 10

Gnesta Taxi
070-330 0903
070-330 0904
070-330 0905