LERHAGA TOMTÄGAREFÖRENING

Välkommen till föreningens hemsida! Här finns information och nyheter till alla medlemmar.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Badplats vid sjön Lanaren.

Lerhaga tomtägareförening bildades 1950 och består av 36 tomter med både fritids- och permanentboende. Idag är omkring 25 av fastigheterna bebodda året runt.

På området finns till bland annat ett bad med bryggor och båtplatser samt en lekplats och gärde för fotboll samt andra gemensamma aktiviteter.

Förutom tomtägareföreningen finns i området en sjövattenförening för sommarvatten. Den föreningen har en egen styrelse.