Välkommen till Lapptågets Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Här kommer du att kunna finna allmännyttig information kring vad som sker i vårt område så som inplanerade städdagar och möten, styrelsens arbete samt nyheter gällande vår förening.

Styrelse

Ordförande
x
x

Sekreterare
x
x

Styrelsesuppleant
x
x

Styrelsesuppleant
x
x

Revisor
x
x

Kassör
x
x

Valberedning
x
x

Valberedning
x
x

Gatufogde LP01-13
x
x

Gatufogde LP14-23
x
x

Gatufogde LP24-31
x
x

Gatufogde LP32-39
x
x

Medlemmar i samfällighetsföreningen

Lista med namn och nummer