Kyrkenorum II Samfällighetsförening

Välkommen till Kyrkenorum II Samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

FAQ - Frequently Asked Questions

Nej, avställda fordon får ej parkeras på någon av våra parkeringsplatser.

Varje gård ansvarar själva för att planera sina städdagar. Det är rekommenderat att ha två städdagar per år, en på vår respektive höst.

Varje år så roterar gårdsombud. Vänligen se gårdsdokument för att se vems tur det.

Gårdsombud 2022