Välkommen till Kyrkbackens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen

Ordförande
Sven Hansson
- Sven har varit fastighetsförvaltare i många år och har varit ledare för självförvaltningen tidigare.

Kassör
Hannes Ekblad
- Hannes har erfarenheter som småföretagare, vilket gör att han har koll på både papper och pengar.

Sekreterare

Albin Berggren
- Civilingenjör och egen företagare.
Albin har koll

Ledarmot
Ola Ljungentorp
- Ola har varit med i självförvaltningen i många år och har tidigare erfarenheter från andra styrelseuppdrag.

Ledarmot
Jonas Sandberg
Jonas har varit aktiv i Kyrkbackens samfällighetsförening ända från start, bland annat som ordförande och kassör.

Ledarmot
Kamal Abdelsami
Kamal är en glad och driven person och har tidigare erfarenhet från arbete i styrelsen.

Ledarmot 

Rikard Sundlig

Rikard är dokrorand inom byggproduktion och har tidigare varit kassör i samfälligheten.