Året var 1974...
Krikonbacken sett från ett ännu obebyggt Trumpetarbacken.

krikonbacken 1974

...på väg att bli ett enplans källarlöst hus.

krikonbacken 1974

Pärongången 1 i ett tidigt skede...

krikonbacken 1974