Kransmossans Samfällighetsförening

Välkommen till Kransmossans hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Ideer och förslag på vad som skall finnas på hemsidan tas tacksamt emot.

Skicka förslag till kransmossan@gmail eller till Annette Halvardsson.

Kontakt

E-post: kransmossan@gmail.com

Idéer och förslag kring hemsidan skickas till
Thomas Halvardsson
kth@telia.com

 

Styrelsen


Ordförande

Nina Marin

Kassör
Susanne Johansson

Sekreterare 
Annette Halvardsson

Ledamot 
Jim Björk

Ledamot 
Kenneth Stare