Välkommen till Kopparhaga samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Tobias Lundén
Hällbyvägen 5
Tel: 0702-46 60 05
E-post:Tobias.lunden@gmail.com

Suppleanter

Björn Roos
Hällbyvägen 27
Tel: 073-823 22 01
E-post: annemarieroos@telia.com

Jan-Åke Åkeson, väg-ansvarig Backarna
Tomtsätra grind 5
Tel: 070-883 86 46, 0159-218 37
E-post: janakeakeson@hotmail.com

Johan Andersson, VA-ansvarig
Rådjursslingan 11
Tel: 070-618 50 72
E-post: johan.b.andersson@scania.com

Ledamöter

Agneta Ekman, kassör
Nöttesta 77, Lindeberg
Tel: 070-417 45 49
E-post: hyttberget@hotmail.com

Pierre Björn
Posses väg 4
Tel: 070-345 96 86
E-post: stormblast82@hotmail.com

Pär Nilsson, sekreterare, vice VA-ansvarig
Spennarslingan 7
Tel: 0159-704 08
E-post: par.n@telia.com

Mikael Karlsson, väg-ansvarig Hagarna
Spennarslingan 2
Tel: 0702-99 79 22, 0159-704 40
E-post: soderlund.karlsson@telia.com