Klyvteglets Södra Samfällighetsförening

Välkommen till Klyvteglets Södra Samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Klyvteglet södra är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter

Det som styr samfälligheten är i första hand lagar, i andra hand stadgar och anläggningsbeslut och i tredje hand stämmobeslut. Föreningens syfte är att värna om områdets karaktär, natur, vidareutveckling och underhåll.