Välkommen till Klampens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Styrelse

Ordförande
Johanna Edström

Ledamöter
Sara Eriksson
Anna Pettersson
Rolf Nordin
Pelle Enarsson

Suppleanter
Maria Johansson
Åza Edberg Nyberg

Nöjeskommité
Maria Johansson
Niklas Larsson
Niklas Godin
Mattias Nilsson

Valberedning
Bobby Deogan
Christer Nordin

Revisorer
Brittsofie Deogan
Monika Bengtsson