Källsortering

Källsortering för en bättre miljö

På Killingegången sorterar respektive hushåll sitt eget avfall. Tömning sker på onsdagar.

Närmasta återvinningsstationer ligger bakom Ica varvet samt längs med vägen mot Kungssten, se kartan nedan.

På återvinningsstationen kan du lämna:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
  • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Batterier

Trädgårdsavfall och allt annat som inte passar in i ovanstående kategorier av avfall lämnas på någon av stadens återvinningscentraler. Närmasta är Återvinningscentralen i Högsbo som är öppen mån-fre 7–19 samt lör-sön 9–17.