Välkommen till Killingegångens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Vänligen mejla styrelsen.killingegangen@gmail.com
för kontakt med styrelsen.

Ordförande
Håvard Ask
Killingegången 23

Kassör
Malin Tall
Killingegången 30

Sekreterare
Magnus Lindh
Killingegången 19

Suppleanter
Catharina Axelzon Popovic
Killingegången 27

Isak Nordh
Killingegången 29