Välkommen till Kärrhökens Samfällighetsförening

Kärrhökens Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Fårö ga:33. Föreningen bildades efter en lantmäteriförrättning 2009. Anläggningen förser anslutna fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. På denna hemsida finns olika dokument som berör anläggningen som stadgar, tekniska beskrivningar och stämmoprotokoll

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.