Välkommen till Kärrängens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontaktpersoner i styrelse och valberedning

Mailadress till styrelsen: smfkarrangen@gmail.com

Styrelsens verksamhetsåret 2021

Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Eva Holmberg
Vice ordförande: Anders Paulin
Ekonomiansvarig: Kerstin Persson
Sekreterare: Klara Niklasson
Ledamot & Hemsidesansvarig: Håkan Engblom
Ledamot: vakant pga flytt

 

 Valberedningen

Sammankallande: Eva-Mari Åkesjö 
ledamot: Lisa Eléhn