Välkommen till Höstfibblans samfällighetsförening!

Vi är en samfällighetsförening i Backlura, norra Hässelby villastad utanför Stockholm.Föreningen består av 68 fastigheter som byggdes 1974.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Vi är en samfällighetsförening i Hässelby, Norra Villastad utanför Stockholm.
Föreningen består av 68 fastigheter som byggdes 1974. Kedjehusen har kallats ”färglådorna” ända sedan de byggdes och det kan man förstå när man ser blandningen av färger i vårt trevliga område! Här trivs både barn och vuxna!

Kedjehusen är mycket omtyckta för sin genomtänkta planlösning, med ca 133 kvadratmeter boyta fördelade lika på två våningar.
Vi som bor i området trivs med att ha naturen och Mälaren nära inpå knuten.

På den här hemsidan har vi samlat information för våra medlemmar, men också för dig som vill veta mer om vårt område i Backlura och som kanske är spekulant på ett hus.

Verksamhet

Vår förenings huvudsakliga verksamhet består i att svara för gemensam betalning av medlemmarnas vatten, elförbrukning, fibernätsabonnemang, snöröjning och sandning av vägar, sophämtning ,samt underhåll av föreningens gemensamma egendom såsom elskåp, sopbehållare, fiberanläggning , infartsvägar, parkeringsplatser och belysningsstolpar

Vi har också en samfällighetsavgift som betalas varje kvartal - se vidare information om denna under fliken Samfällighetsavgift

Föreningen sammankallar alla fastighetsägare till städdagar 1 gång/år då vi åtgärdar våra gemensamma ytor.

Nära till service
Inom fem minuters bilresa ligger Åkermyntans centrum med butiker, restauranger, apotek och bibliotek, vårdcentral, barnavårdscentral. Det finns även cykelvägar/gångvägar dit. 

http://www.akermyntancentrum.se/

Det är också nära till populära Barkarby handelsplats med outlet och IKEA. Dagis och skolor finns det flera i området.

Ta sig hit med kommunalt färdsätt

Närmast är busshållplatsen Backlura där buss 119 går till T Hässelby Strand och även Spånga station. Promenerar man till början av Svärdsliljevägen (hpl Knäckepilsgränd) eller Backlöksvägen (hpl Backlöksvägen) går buss 541 som tar dig till Vällingby, Jakobsbergs station eller Barkarby station. Vid Åkermyntans centrum finns även buss 518 som går till Kista Centrum, Akalla, Barkarby Station och Vällingby centrum. 

STYRELSEN OCH GÅRDSVÄRDAR

styrelsen.hostfibblan@outlook.com

Ordförande       Massimo Johansson Svärdsliljev 155

Kassör              Jenny Moussa Svärdsliljev 157

Sekreterare       Lars Christiansson Backlöksv 108

Suppleant         Tom Norrgård Backlöksv 134

Suppleant         Magnus Jansson Svärdsliljev 167

Gårdsvärdar:

Anneli Buller Svärdsliljev 163,  Svärdsliljev 155-197

Willy Nyström Backlöksv 102, Backlöksv 98-140

Björn Wallin Backlöksv 86, Backlöksv 50-96

 

   

Styrelsens uppgift

Styrelsen väljs av samfällighetens medlemmar vid samfällighetens årliga föreningsmöte

Några av styrelsens viktigaste uppgifter är att tillse att våra anläggningar hålls i gott trim och att ansvara för att våra ekonomiska åtagande sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen har också att genomföra de verksamheter som föreningsstämman har beslutat och har då också mandat att teckna avtal om inköp och entreprenader för att genomföra de beslutade verksamheterna.

I styrelsen uppgifter ingår:

  • Att förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar.
  • Att föra redovisning över föreningens räkenskaper.
  • Att uttaxera avgiften.
  • Att ingå avtal.
  • Att föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal.
  • Att årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens ekonomi och verksamhet. 
  • Att genomföra stämmans beslut.
  • Att till föreningens underhålls och förnyelsefond årligen avsätta den av stadgarna bestämda summan.
  • Att fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
  • Samt att anmäla stadgeändringar och styrelsesammansättning till Lantmäteriet.

Styrelsen träffas minst 1 gång per månad med undantag för Juli om det inte är något akut som inträffar då. Vi har även en planeringsdag kombinerat med styrelsemöte i Januari. 

Som grannar har vi alla boende i samfälligheten ett stort ansvar för att alla trivs i vårt område.