Högbyvägens Gårdssamfällighet Nr 2

För samfällighetens specifika information se menyrad nedan

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Återvinning och Sophämtning

  • Hämtning av husens sopkärl sker varannan vecka i vår samfällighet om inget annat bestämts för ditt hushåll direkt med Järfälla Kommun via ert avfallsabonnemang.
  • På andra sidan av Lantmäterivägen från busshållplatsen i anslutning till Högbyvägen finns en återvinningsstation där man kan lämna in förpackningar från hushållen (tex glasburkar, plast, etc) och tidningar. 
  • Trädgårdsavfall lämnas i tunna med abonnemang eller på ÅVC Görväln.
  • För information om avfallsabonnemang, återvinning och sortering klicka på nedan länkar:

Avfallsabonnemang:

Klicka på denna länk om du vill läsa mer om avfallsabonnemang hos Järfälla Kommun.

Lämna avfall i Järfälla Kommun

Klicka på denna länk om du vill läsa mer om var, hur och när du kan lämna in avfall i Järfälla Kommun.

Närmsta Återvinningscentral - Görvälns ÅVC

Klicka på denna länk om du vill läsa mer om vår närmsta återvinningscentral - Görvälns ÅVC.