Högbyvägens Gårdssamfällighet Nr 2

För samfällighetens specifika information se menyrad nedan

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Här finner du information om hur du kan kontakta styrelsen, vilka som är förtroendevalda i vår samfällighet, våra gatuombud och deras uppgifter samt kartor över samfällighetens område. 

Om ni behöver komma i kontakt med oss når ni oss i styrelsen enklast genom att:

  • Skicka email till oss på email adress hogby2@live.se
  • Eller lämna en lapp till oss i brevlådan Högbyvägen 84 B
    (brevlådan är nu flyttad från teknikboden och sitter på en stolpe i början av säckgatan 62-84 - se nedan kartan längst ned)

Adressen till vår hemsida, där du är nu, når du enklast genom www.villaagarna.se/hogbyvagen-nr2. Alternativt kan du gå till villaagarna.se och söka på Högbyvägens Gårdssamfällighet Nr 2. 

FÖRTROENDEVALDA 2020

Ordinarie Ledamöter

Mats Nilsson (Nr 6), Ordförande

Mats Larsson (Nr 31), Sekreterare

Daniel Markus (Nr 56), Ledamot

Conny Ljunggren (Nr 48), Ledamot

Mostafa Moussavi (Nr 58), Ledamot

 

Suppleanter

Per-Arne Palm (Nr 20)

Niklas Anehill (Nr 37)

Paulina Kuster (Nr 81)

Johan Edhwall (Nr 87)

Mikael Eriksson (Nr 47)

 

Revisorer

Tilda Dahlberg (Nr 55)

Masoud Hashemi (Nr 26)

 

Revisorsuppleanter

Bengt Bergkvist (Nr 70)

Nikos Kiritsis (Nr 60)

 

Valberedare

Mats Andersson (Nr 34)

Ann Södergren (Nr 89)

 

Hemsida 

Paulina Kuster (Nr 81)

GATUOMBUD

Uppgifter Gatuombud

Att vara gatuombud är en uppgift som fastighetsägarna turas om med inom varje säckgata. Uppdraget innebär att man är kontaktperson mellan fastighetsägarna och samfällighetens styrelse och att man ser till att nedanstående uppgifter utförs.

Gatuombudssysslan rullar ett år i taget. Säckgatan utser nytt ombud varje år, lämpligen på arbetsdagen. Avgående ombud meddelar styrelsen (sekreteraren) vem det nya ombudet är.

Gatuombudsmappen lämnas över till nya ombudet.

Undvik att välja nyinflyttade under deras första år inom samfälligheten.

Uppgifter:

♦ Byte av glödlampor på garagelänga.
♦ Felanmälan till styrelsen av belysning på säckgator och lyktstolpar.
♦ Utlåning av nyckel till gemensamt förråd.
♦ Ansvar och samordning av gräsklippning på allmänna grönområden vid varje säckgata och organisera vid behov gräsklippningsschema
♦ Information till styrelsen vid ägarbyten (namn och telefonnummer); samt informera nyinflyttade att samfälligheten finns till för att förvalta gemensamt ägda anläggningar och vem som är gatuombud.
♦ Utdelning av mapp till nyinflyttade (finns att få hos ordförande eller sekreterare).
♦ Organisera arbetsdagens sysslor på säckgatan

Om du tittar på nedan tabell via din mobil kan du behöva scrolla åt höger för att se hela tabellen. 

Lag

Husnr

Gatuombud

Nr

Riskörning

1

1–23

Fozhan Moradpour Zangi Abadabi

 

1

Vår      2024

2

25–47

Mats Larsson

31

Vår      2021

3

49–71

Stefan Blomkvist

61

Höst    2021

4

73–95

Paulina Kuster

81

Vår      2022

5

2–24

Massoud Etemady Qeshmy

12

Höst    2022

6

26–60

Henri Stendalen

28

Vår      2023

7

62–84

Bengt Bergkvist

70

Höst    2023

Nedan hittar du en satellit- och kartvy över vår samfällighet.