Arbetsdag lördagen den 17 april 2021 kl 10:00

Hej, nu är det åter dags att snygga till på samfällighetens gemensamma ytor.

Gatuombuden organiserar och leder arbetet i vanlig ordning.

Arbetslaget på säckgata 25-47 ansvarar för riskörningen enligt nedanstående turordningslista.

Senast kl 12:30 skall komposterbart avfall från gemensamma ytor lämnas vid stora gräsmattan.

Trädgårdsavfall från enskilda tomter ingår inte i den gemensamma riskörningen.

INGEN gemensam grillning för hela samfälligheten denna arbetsdag. Smittspridningsläge och rekommendationer från myndigheterna förhindrar tyvärr fortfarande det.

Arbetsuppgifter i korthet:

  • Räfsa/kratta gräsytorna och övriga gemensamma ytor från löv och skräp.
  • Sopa ut grus från garageportar och kanter på säckgatorna så att sopmaskinen kan komma åt. Viktigt på parkeringen udda sida att det sopas ut utanför avsatserna vid garagen.
  • Klipp ur eller ta bort buskar som kan vara hindrande vid de så kallade brandgatorna mellan tomterna. De måste vara framkomliga i händelse brand.
  • Ta bort ogräs framför garageportarna och på garagens baksidor. Det är viktigt att ogräset inte får fäste i gruset på garagebaksidorna.
  • Rengöring av garageportar vid behov
  • Ta bort ogräs från alla asfaltskanter.
  • Klipp häckar som hänger ut över gågatorna och försvårar sikten och säkerheten.
  • Rabatter rensas och gallras.
  • Eventuellt andra arbetsuppgifter kan förekomma, t ex byte av glödlampor eller byte av slipers.

 

Prata med ditt gatuombud och kom överens om vad ni behöver göra.

Lag

Husnr

Gatuombud

Nr

Riskörning

1

1 – 23

Karina Westlund

23

Våren 2024

2

25 – 47

Mats Larsson

31

Våren 2021

3

49 – 71

Stefan Blomkvist

61

Hösten 2021

4

73 – 95

Paulina Kuster

81

Våren 2022

5

2 – 24

Massoud Etemady Qeshmy

12

Hösten 2022

6

26 – 60

Masoud Hashemi

26

Våren 2023

7

62 – 84

Bengt Bergkvist

70

Hösten 2023

             

Ha en trevlig arbetsdag och glöm inte att hålla Folkhälsomyndighetens rekommenderade avstånd mellan er när ni arbetar!

Hälsningar från styrelsen i Högbyvägens Gårdssamfällighet nr 2.