Karta över Högadals Samfällighet med husnummer utsatt.

 

Inom samfälligheten gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Alla ombeds att köra försiktigt då det är barn i området som springer, leker och cyklar!
På kartan ovan visas trafikriktningen inom området.