Parkeringsplatserna inom Högadals Samfällighet är till för de boende och dess besökare. All parkering inom Högadals Samfällighet skall göras på avsedda och markerade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera längs med garagen och inte heller längs med vägarna inom området på grund av det hindrar:

  • Postens fordon
  • Sophämtning
  • Utryckningsfordon såsom ambulans och brandkår
  • Varuleveranser till boende
  • Färdtjänst
  • Utpasserande bilar från garagen
  • Parkerande som skall ställa sina bilar i garagen