Välkommen till Högadals Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

 

Styrelsen

Ordförande
Pia Forsare
Apollovägen 75
ordförande@HögadalsSamfällighetsförening.se 

Kassör
Stefan Lennartsson
Apollovägen 51
kassör@HögadalsSamfällighetsförening.se

Sekreterare
Gerd Karlsson
Apollovägen 71
sekreterare@HögadalsSamfällighetsförening.se

 

Ledamot
Kent Lind
Apollovägen 41
ledamot@HögadalsSamfällighetsförening.se

Ledamot
Jonas Vallin
Apollovägen 57
ledamot@HögadalsSamfällighetsförening.se

Suppleant
Hanna Jifält
Apollovägen 77
suppleant@HögadalsSamfällighetsförening.se

Suppleant
Krister Persson
Apollovägen 53
suppleant@HögadalsSamfällighetsförening.se

Revisorer

Revisor
Kenneth Svensson
Apollovägen 13

Revisor
Ronny Petersson
Apollovägen 71

Revisorssuppleant
John Copcutt
Apollovägen 79

Valberedning

Valberedning (sammankallande)
Bertil Källman
Apollovägen 75

Valberedning
Thomas Karlsson
Apollovägen 31