Kontakt

Namn: Jamal Nasir

Roll: Ordförande

Hus Nr: 47

 

Namn: Carina Reza

Roll: Sekreterare

Hus Nr: 21

 

Namn: Firas Shaikh

Roll: Kassör

Hus Nr: Bor ej på området

 

Namn: Kalsoom Kaleem

Roll: Ledamot

Hus Nr: 1

 

Namn: Jakob Malki

Roll: Lekmansrevisor

Hus Nr: 40

 

Samfällighetsförening : Samfälligheten för 8 Kv Postpaketet
Organisationsnummer : 857202-4803

 

Godkända firmatecknare: Ordförande och kassör

 

All kontakt avseende föreningsrelaterade frågor och funderingar sker via mail: herregardsgardet@gmail.com