Olika förvaltningar har ansvar för olika ytor.

blobid4.png