Hemfosa Hages Samfällighetsförening registrerar dina personuppgifter i ett dataregister. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/ 679. Förordningen finns i sin helhet under rubriken Dataskyddsförordningen på sidan Om oss

Vi registrerar uppgifter dels som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress och e-postadress, dels uppgifter från lagfartsförteckningen.
Uppgifterna används för utskick av medlemsinformation och ekonomisk administration (debiteringslängden).

Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas endast ut till ekonomifunktionen (med vilken vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med)  som sköter avgiftshantering och bokföring.

Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till all information.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende egna uppgifter. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara dagtecknad och undertecknad och skickas per post ( ej via e-post då e-postmeddelanden kan läsas av obehöriga). Begäran skickas till:

Hemfosa Hages samfällighetsförening
Hemfosa Hage
137 93 Tungelsta

Eventuella rättelser och ändringar skickas per post till Hemfosa Hages Samfällighetsförening  på samma adress som ovan.

Styrelsen

2018-12-22