• Byggnader & Underhåll
 • Planteringar i området
 • En grupp ansvarar för norra delen av området
 • En grupp ansvarar för södra delen av området
 • Gräsklippning/snöslungning
 • Övrigt
  Tillsyn diken/brunnar
  Inköp på uppdrag av styrelsen 
  Värd Föreningshuset
  Ansvar norra hygienhuset
  Ansvar södra hygienhuset
  Representant gransamverkan
  Festkommite
  Dricksvatten
  Kontakt SRV: latrin, soptömning, sop-latrin,
  och avloppstankar