Välkommen till Hemfosa Hages Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Hemfosa Hage är ett vackert fritidshusområde i Haninge kommun med närhet till vacker natur runtom. Det ligger endast ca 4,5 mil från Stockholm och storstadstressen men är ändå en idyll. Vill du läsa mer om området gå gärna in på I närområdet. Du är välkommen att besöka oss, läs mer om det på Hitta till oss.

Hemfosa fritidsby består av sextio enkla fritidshus, så kallade Hulthstugor. Idén till Hulthstugan togs fram i början av 1980-talet av dåvarande borgarrådet i Stockholm, Mats Hulth. Därför har stugorna fått det informella namnet ”Hulthstugor”. Tanken var att på Stockholms stads mark upplåta tomter för självbyggda fritidshus till en rimlig kostnad.

Hemfosa Hage Samfällighetsförening bildades 1989.

De sextio fritidshusen som ingår i föreningen utser varje år på Föreningsstämman en styrelse som ansvarar för den löpande skötseln av våra gemensamhetsanläggningar samt ser till att verkställa de beslut som fattas på stämman.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med lagar, stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut.

Mer information

Medlemmarna i föreningen betalar varje år en avgift som ska täcka kostnaderna för föreningens verksamhet. Avgiftens storlek beslutas varje år på Föreningsstämman.

Tack vare det arbetet som görs av frivilliga områdesansvariga och arbetsgrupper kan vi hålla nere föreningens kostnader. Utan allas insatser skulle årsavgiften för varje medlem vara väsentligt mycket högre. (se sidan 6 för en lista över ansvarsområden och arbetsgrupper).

Det är därför viktigt att alla hjälps åt för att hålla området och våra fastigheter i vårdat skick. Alla ansvarar för att motverka nedskräpning i alla former och för att se till att skador rapporteras så snart som möjligt till hemfosa.hage@gmail.com. Vid akuta problem kontakta någon i styrelsen per telefon.

Kontaktinformation till styrelsemedlemmarna skickas ut efter årsmötet till alla i föreningen. Information finns också på vår hemsida och på anslagstavlan i föreningshuset.