Välkommen till Hemfosa Hages Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakta oss

Ordförande
Reijo Soreus
hemfosa.hage@gmail.com

Vice ordförande
Anette Karlsson
hemfosa.hage@gmail.com

Kassör
Maureen Kilgallon
hemfosa.hage@gmail.com

Sekreterare
Lena Nyman
hemfosa.hage@gmail.com

 

Styrelsen

Ordförande
Reijo Soréus

Vice ordförande
Anette Karlsson

Kassör
Maureen Kilgallon

Sekreterare
Lena Nyman

 

Ledamot
Eva Tael

Suppleant
Cora Watson

Suppleant
Cecilia Blom