Fyller i formulär
Fyller i formulär

Ingen slagning av ängarna i år pga. maskinhaveri. 

Lördag den 21 september kl. 9.00 påbörjas arbete med gjutning av bottenplatta inför utbyggnad av pumphuset. 

Lördag den 28 september, samling kl. 10.00 på ängen, är det vår traditionella städdag. Vi avslutar med korvgrillning! Arbetsgruppen som arbetar med byggnation av pumphuset samlas kl. 9.00.