Information inför vintern

Här kommer lite information inför vintern

Nu är det dags att börja tänka på att det blir vinter och snö. Föreningen har återgått till den tidigare entreprenaden Beng Jansson att sköta snöplogningen. Fördelen med detta är att Bengt bor på ön och vet när det snöat då det kan vara olika på ön och i Furusund. Plogning kommer ske till helgerna samt dagen innan  sopbilen kommer. Sandning kommer inte att ske utifrån beslut på årsmötet. 

Tänk även på att dra in soptunnor som står långt ut så att sopbilen kommer fram.

Hälsningar,

Styrelsen