Hälleborgs Samfällighetsförening

Välkommen till Hälleborgs hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Hälleborgs Samfällighetsförening i Västerås bildades 1986.
Föreningen består av 62 fastigheter.

Caption