Hagaryds Samfällighetsförening

Välkommen till Hagaryds Samfällighet!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Hagaryds Samfällighet!

Vår samfällighetsförening består av 84 hushåll i 14 radhuslängor. Föreningen bildades samma år som husen byggdes, år 1975.

Samfälligheten har en styrelse som består av fem personer och som väljs vid årsstämman i maj månad varje år. Styrelsen sammanträder regelbundet och protokollen delas ut till varje radhuslänga för cirkulation bland husen i samma länga.

Hushållen betalar en kvartalsavgift till samfälligheten. I avgiften ingår bland annat kostnader för vatten, utebelysning och hämtning av hushållssopor (Tekniska Verken), Canal Digital, snöröjning och försäkring.

En del av avgiften går till en reparationsfond för regelbundet underhåll av våra gemensamma ytor, lekplatser och garage. Samfällighetens budgetår är från och med 1 januari – 31 december.

Information

Nedan hittar du information gällande föreningen. Klicka på länkarna för att läsa mer om innehållet.

Kontaktpersoner

Sopor och avfall

Parkering

Skötsel av samfällighetens
gemensamma ytor