Hagaryds Samfällighetsförening

Välkommen till Hagaryds Samfällighet!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen 2014

Sekreterare

Kerstin Keineby
Norrsättersgatan 8

Ordförande

Bengt Rosén
Norrsättersgatan 40

Kassör

Rober Bilos
Norrsättersgatan 28

Vice ordförande

Ulf Karlsson
Hagarydsvägen 95

Vice sekreterare

Leif Johansson
Hagarydsvägen 37