Välkommen till Glasbergsgatans Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Föreningen

Samfällighetsföreningen bildades 1983/84 i samband med att husen i samfälligheten byggdes. Byggherre var Skanska och husen som byggdes var av fem olika typer, samtliga tvåplanshus. Berget som bebyggdes kallades för Glasberget och gav därmed namn åt hela det nybyggda området.

Skolan som ligger i ansluting till området heter Glasbergsskolan och har årskurs 0-6 år samt fritidsverksamhet.

Medlemmarna i samfällighetsföreningen äger och sköter gemensamt bland annat föreningsgården, garage, parkeringsplatser, vägar samt planteringar. Vägen ner mot Rygatan ansvarar dock kommunen för.

Samfällighetsföreningens styrelse väljs på årsmötet som äger rum i mars. Vid ett ekonomimöte i november godkänns budgeten för det kommande året.

I samfällighetsföreningen ingår 27 fastigheter.