Gitarrens Samfällighet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om oss

Samfälligheten Gitarren finns på Torsten Fogelquist Gata och Albert Engströms Gata.
Gitarren består av ca 150 hushåll som gemensamt äger grönområdena runt våra hus, garagen samt fjärrvärmenätet som värmer våra hus m.m.

Här finns flertalet lekplatser, närhet till spårvagn och buss, flera förskolor och livsmedelsbutik inom gång avstånd.

Samfälligheten är indelad i sju kontaktområden. Inom varje område finns ett kontaktombud som har till uppgift att vara en länk mellan medlem och styrelse. Kontaktombudet leder skötseln av gemensamma ytor såsom gräsmattor, rabatter och gångvägar. Denna skötsel delas upp så att varje fastighet har ansvar för ett område eller en uppgift.

Två gånger per år, vår och höst; samlas vi till så kallad ”fixardag”. Då träffas vi alla ute för att vårda våra gemensamma områden. Vi jobbar ett par timmar och avslutar med gemensam fika.

Våra kontaktombud

 

Nedan ser ni de sju områdena.